VÍNO VINAŘSTVÍ NOSRETI

Vinařství Nosreti se zabývá od roku 2000 pěstováním hroznů, jejich zpracováním, výrobou vína, maloobchodním a velkoobchodním prodejem vína a propagací vína společnosti Vinařství Nosreti v rámci výstav a akcí.

Pěstování hroznů probíhá na vlastních vinicích o výměře cca 20 hektarů a má charakter integrované výroby, kdy musí být dodržena přísná ekologická a agrotechnická pravidla. Výroba vín společnosti se děje na základě optimální kombinace selského zpracování vína a využití moderních technologií a postupů. Ke zpracování hroznů a výrobě vína využívá Vinařství Nosreti nejmodernější zařízení a technologie. Veškeré vyprodukované odpady ze sklepa následně zpracováváme a po kompostování vracíme do ekologického řetězce našich vinic.

Výsledkem naší práce a díky poloze v chladnějším klimatickém pásmu jsou pak naše vína aromatická s příjemnou vyšší kyselinkou a nízkým zbytkovým cukrem. Toto dodává našim vínům na lehkosti a svěžesti.

Filosofií Vinařství Nosreti je vytvořit podmínky pro přátelské setkávání se milovníků dobrých vín nad víny s nezaměnitelnou charakteristickou chutí a vůní vín moravského terroiru. Dát prostor diskusi, která by spoluvytvářela podobu a kvalitu našich vín. Vyrábět tak vína sice za využití nejmodernějších enologických technologií, ale při zachování selských přírodních postupů a procesů. K tomuto procesu by měla výrazně napomoci výroba vína z vlastních hroznů, pěstěných za přísného dodržování zásad integrované a ekologické produkce hroznů.

Vinařství Nosreti zavrhlo používání herbicidů v průběhu vegetačního období vinic, nechává vinice přes řádek zatravněny pro zachování přirozeného biotopu vinic. Veškeré biologické odpady z procesů obdělávání vinohradů a ze zpracování hroznů společnost kompostuje a vrací zpět do svých vinic. Pokoušíme se tak spoluvytvářet prostředí, které by mělo společně s kulturním a historickým dědictvím zvát naše návštěvníky k příjemnému odpočinku v obci Zaječí.

Za účelem propojení lidí, kteří vyznávají víno jako část svého stylu života, založilo Vinařství Nosreti klub přátel dobrého vína s názvem Wine club Nosreti.

Historie vinařství v obci Zaječí spadá do období velkého rozmachu pěstování révy v Pannónii za císaře Proba (276-382). Římské legie byly rozloženy na jižní Moravě. U někdejšího Mušova pod Pálavou byly nalezeny zbytky římské stanice a vinařský nůž. K většímu rozšíření vinařství došlo s příchodem křesťanství v období Velkomoravské říše. Později Cisterciáni, kteří se usídlili na Velehradě, vysadili vinice v roce 1220 v obci Přítluky. Jedná se o společnou viniční trať s obcí Zaječí – Přítlucké sedlo. Proto se již roku 1252 objevuje první informace o vinaření v obci Zaječí.