Obchodní podmínky

E-SHOP

 

1. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.vinarstvinosreti.cz. Provozovatelem obchodu je Vinařství Nosreti s.r.o., 28. řijna 2020/231, IČO 286 25 790, DIČ CZ 286 25 790. Firma je zapsána u Krajského soudu v Ostravě.

Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (dále jen provozovatel) a kupujícího, který vystupuje ve vztahu s prodávajícím jako kupující spotřebitel (dále jen zákazník). Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy upravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) vše ve znění novel. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.

2. Základní postup nákupu

Poté, co si vyberete zboží na našich stránkách, vložte požadované množství do košíku, vyplňte všechny povinné údaje a do poznámky uveďte specifikace k vybranému zboží. Odešlete objednávku. Veškeré odeslané objednávky jsou považovány za závazné. Své objednávky můžete stornovat maximálně do 24 hodin. Zákazník odesláním objednávky potvrzuje, že souhlasí s obchodními podmínkami. Každá objednávka je potvrzena formou emailové zprávy zaslané na adresu uvedenou zákazníkem. Doručením tohoto emailu dochází k uzavření kupní smlouvy mezi prodávajícím a zákazníkem.

3. Způsob platby za zboží

V současné chvíli akceptujeme následujících pět způsobů placení zboží:

a) Hotově při vyzvednutí - úhrada proběhne hotově na jednom z našich odběrných míst, platební kartou pak lze platit pouze na odběrném místě v Zaječí.

b) Kartou online - úhrada proběhne online přes zabezpečeou platební bránu společnosti ComGate.

c) Převodem na účet - úhradou zálohové faktury na celkovou částku hodnoty zboží bankovním převodem na uvedený účet, kdy zboží odesíláme po připsání konečné částky na náš účet a je vystavena konečná faktura, která je zaslána zákazníkovi emailem nebo přiložena ke zboží. Objednávky, které nebudou do 14 dnů uhrazené, budou automaticky stornovány. Poté je nutné učinit novou objednávku.

d) Platbu dobírkou - přes společnost MESSENGER pouze v rámci ČR.

e) Na fakturu - velkoobchodní a smluvní partneři mají možnost platit na fakturu s dobou splatností 14 dní.

4. Způsoby dodání

Zboží odesíláme v ČR jako Obchodní balík společností MESSENGER.

Zboží na Slovensko odesíláme jako zásilku prostřednictvím společnosti TOPTRANS.

Doručení bývá obvykle do druhého dne ode dne odeslání, výjimku tvoří překážky na straně přepravce, např. dopravní nehoda, nepříznivé počasí nebo přetížení v období Vánoc apod.

Doručení na Slovensko bývá obvykle do  2-3 dnů.

5. Ceny poštovného a balného

Zboží zaplacené bankovním převodem odesíláme jako Obchodní balík prostřednictvím společnosti MESSENGER dle platného smluvního ceníku.

Balné neúčtujeme.

U objednávky zasílané v ČR nad 2000,- Kč vč. DPH je poštovné ZDARMA.

6. Zrušení objednávky prodávajícím

Zrušení objednávky nebo její části je možné pouze ve výjimečných případech:

a) Zboží je již vyprodané a nelze ho objednat, neboť dodavatel či výrobce ho nemá dlouhodobě k dispozici.

b) Neproběhla platba za zboží.

V obou případech se prodávající domluví se zákazníkem na dalším postupu, aby se dosáhlo maximální spokojenosti zákazníka.

7. Cena zboží

Ceny jsou uvedeny u jednotlivých položek zboží a jsou platné ke dni objednání zboží. Prodávající si vyhrazuje právo měnit uvedené ceny v případě změny kurzu, výrazné inflace nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek výrobců a ostatních dodavatelů zboží.

8. Dodací lhůty

Zásilky odesíláme nejpozději do 14 dnů. V případě, že požadované zboží je dlouhodobě nedostupné, neprodleně zákazníka informujeme, aby na zakázku nemusel čekat déle, než je nutné. V tom případě postupujeme podle pokynů zákazníka po předchozí domluvě. Vždy se snažíme vycházet zákazníkům maximálně vstříc. V případě, že zboží již nelze objednat u dodavatele, budete informováni.

9. Převzetí objednávky

Zákazník je povinen při převzetí zásilky zkontrolovat, zda není balík poškozený. Otevřený, poškozený nebo promáčený balík zákazník nesmí od přepravce převzít. V opačném případě již nelze uplatnit reklamaci na poškozené zboží!!! V případě poškození balíku s Vámi přepravce na místě sepíše zápis o škodě.

10. Záruka, vrácení zboží a reklamace

Záruka na zboží prodávané prostřednictvím e-shopu se řídí a je v souladu s platnou legislativou. Reklamované zboží lze zaslat na adresu sídla firmy, které je uvedeno v kontaktech. Uvítáme zabalení v původním obalu, není to však nutné. Pro urychlení reklamačního procesu přiložte i kopii dokladu o koupi. V případě uznání oprávněnosti reklamace bude podle přání zákazníka zboží vyměněno kus za kus nebo vrácena peněžní částka. Do vrácené částky se nezapočítává cena poštovného. Reklamace zasílejte na fakturační adresu spolu s průvodním dopisem (proč zboží reklamujete, zpáteční adresa, číslo účtu).  Zásilky dobírkou nebudou vyzvednuty!!!

Reklamace vyřizujeme v zákonné lhůtě 30-ti dnů. Zpravidla se snažíme (pokud je to technicky možné) vyřizovat reklamace rychleji. Možnost vrácení zboží bez udání důvodů. Zboží může zákazník vrátit na vlastní náklady bez udání důvodu do 14 dnů s nárokem na vrácení peněz. Zboží musí být zabalené v originální balení včetně veškerého příslušenství a dokumentace, nesmí být žádným způsobem poškozené či jinak znehodnocené a ani nesmí nést žádné známky používání. Po doručení zboží bude zákazníkovi vrácena částka na účet. Na Vaše přání  Vám nevyhovující zboží vyměníme. Tato služba je ZDARMA.

11. Ochrana osobních dat

Ve věci ochrany a zpracování osobních údajů Kupujícího ze strany Vinařství Nosreti s.r.o. se použijí tyto informace o ochraně osobních údajů.

12. Zákaz prodej osobám mladších 18 let

 UBYTOVÁNÍ


Všeobecné obchodní podmínky pro objednatele ubytování a služeb Vinařství Nosreti s.r.o.

Poskytovatel ubytování a služeb:

Vinařství Nosreti s.r.o.
28.října 2020/231
709 00 Ostrava

IČ: 28625790
DIČ: CZ28625790


1. Obecná ustanovení

Vinařství Nosreti s.r.o. IČ 28625790 (dále jen „Ubytovatel“) tímto vydává ve smyslu ust. § 1751 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“) tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP):

Předmětem těchto VOP ubytovatele je úprava podmínek realizace ubytovacích a souvisejících služeb objednateli (dále jen „klient“). VOP jsou nedílnou součástí všech ujednání mezi ubytovatelem a klientem. Potvrzením nabídky ubytovatele, resp. rezervace klienta (dále jen „rezervace“) uznává klient následující VOP za závazné pro všechna plnění související s předmětem VOP. 


2. Rezervace služeb, platební podmínky

Objednat pobyt lze pouze písemnou formou odesláním webového formuláře ubytovateli, telefonicky, nebo emailem. Ve všech těchto případech je objednávka považována za přijatou až po jejím písemném potvrzení ubytovatelem.

Ubytovatel předběžné rezervace obvykle zpracuje do 24 hod. Potvrzuje předběžné rezervace, zamítá předběžné rezervace nebo navrhuje klientovi jiný termín. Jakmile ubytovatel obdrží od klienta objednávku, zašle mu emailem písemné potvrzení o obdržení objednávky rezervace a vystaví mu zálohovou fakturu ve výši 50% z celkové ceny za ubytování. Uhrazením zálohové faktury se rezervace stává závaznou. 

Úhradou zálohové faktury se rozumí připsání příslušné částky na bankovní účet ubytovatele. Nebude-li záloha klientem včas a řádně uhrazena, vyhrazuje si ubytovatel právo zrušit sjednanou rezervaci.

Doplatek ceny za ubytování musí být uhrazen nejpozději v den příjezdu klienta k pobytu, ledaže by se smluvní strany písemně dohodly jinak.

Ubytovatel si vyhrazuje právo nepořádat a neubytovávat "rozlučky se svobodou". Pokud nebude při rezervaci jasně uvedeno, že se jedná o rozlučku se svobodou a rezervace bude potvrzena, vyhrazuje si ubytovatel právo tuto rezervaci na místě zrušit a klienty neubytovat.


3. Práva a povinnosti klienta

K čerpání  zaplacených služeb opravňuje klienta uhrazení ceny ubytování a služeb. Při nástupu se klient prokáže občanských průkazem, pasem nebo jiným průkazem totožnosti, popř. povolením k pobytu. Po splnění uvedených formalit je klient ubytován a jsou mu poskytnuty další informace k pobytu či k dalším objednaným službám. 

Klient má právo užívat dohodnutou ubytovací jednotku, která se předává klientovi vždy od 14.00 hod v den příjezdu, pokud není písemně dohodnuto jinak.

V případě, že vznikne škoda na zařízení, nebo vybavení penzionu, hradí host jím způsobenou škodu, pokud neprokáže, že ji nezavinil. Vyčíslení škody bude vypočítáno dle druhu škody na majetku. Samostatnou škodou se rozumí i finanční náhrada nejen na zakoupení či výměně a opravě, ale i náklay s tím spojené.

Klient je povinen:

 • zacházet s majetkem ubytovatele šetrně, každou zjištěnou závadu nebo škodu na zařízení neprodleně hlásit ubytovateli
 • dodržovat noční klid v době od 22.00 do 6.00 hod
 • převzít svazek klíčů. Ztrátu svazku klíčů nebo jeho části je klient povinen neprodleně hlásit ubytovateli. Svazek klíčů je majetkem ubytovatele, při ztrátě je klient povinen uhradit náklady spojené s výměnou vložky, klíčů apod., resp. další náklady, které bude ubytovatel nucen vynaložit na odstranění následků vyvolaných touto ztrátou.

Klient je povinen uvolnit ubytovací jednotku v den odjezdu do 10.00 hod, pokud se s ubytovatelem nedohodl jinak. V případě, že klient neuvolní ubytovací jednotku ve stanoveném čase, je ubytoval oprávněn účtovat další pobytový den.

Klientovi je zakázáno:

 • umožnit vstup, pobyt a přespání v ubytovacím zařízení třetím osobám, půjčovat klíče od ubytovacího zařízení třetím osobám,
 • přemísťovat nábytek do jiných pokojů nebo prostor bez souhlasu ubytovatele,
 • kouřit v prostorách ubytovacího zařízení
 • vnášet do ubytovacího zařízení a mít v užívaném prostoru hořlavé, výbušné a zápalné látky, zbraně, drogy apod.
 • znečišťovat či jinak znehodnocovat společné prostory a okolí ubytovacího zařízení.

Právo na ubytování zaniká okamžitě, jestliže klient poruší tyto VOP nebo hrubým způsobem porušil pravidla společenského soužití. V takovém případě může ubytovatel ukončit ubytovací služby i bez nároku na vrácení zbývající částky za ubytování. 


4. Práva a povinnosti ubytovatele

Ubytovatel si vyhrazuje právo ve výjimečných případech poskytnout klientovi jinou ubytovací jednotku, než bylo původně dohodnuto, pokud se nijak podstatně neliší od potvrzené objednávky.

Ubytovatel si vyhrazuje právo nepořádat a neubytovávat "rozlučky se svobodou". Pokud nebude při rezervaci jasně uvedeno, že se jedná o rozlučku se svobodou a rezervace bude potvrzena, vyhrazuje si ubytovatel právo tuto rezervaci na místě zrušit a klienty neubytovat.

Ubytovatel může prodloužit pobyt klientovi jen v případě, že má ubytovatel k dispozici volnou kapacitu.

V případě, že klient ukončí svůj pobyt dříve, než bylo sjednáno v potvrzení rezervace, ubytovatel má právo účtovat klientovi částku za celý pobyt včetně služeb.

Ubytovatel je oprávněn ukončit poskytování služeb klientovi a odstoupit od smlouvy s okamžitou platností a bez nároku klienta na vrácení ceny ubytování, jestliže:

 • klient úmyslně nebo nedbale poškozuje majetek ubytovatele či jeho chování je v rozporu se zásadami slušného společenského chování, morálkou nebo obtěžuje svým chováním třetí osoby
 • zdravotní stav klienta ohrožuje zdraví třetích osob a personálu,
 • z důvodu zásahu vyšší moci. 


5. Storno podmínky

Pokud klient odstoupí od uzavřené smlouvy, je povinen hradit ubytovateli níže uvedené storno poplatky:

 • při zrušení 14 a méně dnů před termínem Vašeho pobytu bude účtován poplatek za zrušení ve výši 100 % uhrazené zálohy
 • při zrušení rezervace 30 a méně dnů před termínem Vašeho pobytu bude účtován poplatek za zrušení ve výši 50 % uhrazené zálohy
 • při zrušení více než 30 dnů před termínem Vašeho pobytu nebude účtován žádný poplatek za zrušení
 • Ubytovatel má právo stornovat pobyt klienta kdykoliv z důvodu zásahu vyšší moci nebo technické závady v ubytovacím zařízení. V těchto případech vrací ubytovatel klientovi 100% zaplacené částky do 15 dnů na bankovní účet klienta. 


6. Závěrečná ustanovení

Tyto VOP jsou umístěny na webových stránkách ubytovatele. Klient je oprávněn si je vyžádat a tyto mu budou ubytovatelem zaslány emailem. Klient má povinnost se s podmínkami seznámit před uskutečněním rezervace a ubytovatel k tomu zajišťuje podmínky prostřednictvím své webové prezentace. Úhradou zálohové faktury za ubytování se bere za to, že klient se s těmito obchodními podmínkami seznámil a souhlasí s nimi. Tyto všeobecné podmínky vstupují v platnost dne 11. 1. 2021. Změny a doplňky těchto podmínek mohou být individuálně upraveny mezi ubytovatelem a klientem výlučně písemnou formou. 

Coziness at home is a wonderful way of life, and often it is the merit of designers and the beauty of furniture, but to enjoy the pleasure in full, sometimes we need help with homework in college. If you need to write an essay, simply contact the writing service in uk visit this site and find help for writing essays, abstracts and more. And rest at home is guaranteed for a long time, and the result will please you
 


Bc. Jaroslav Nosräti 
jednatel vinařství

Obsah košíku
Celkem:
Zobrazit košík
Vrátit se k nakupování